Наукова робота кафедри

Науковий напрям: дослідження проблем гуманітарних наук.

Проблема: проблема громадянського суспільства та його розвитку Україні

Тема : громадянське суспільство: світовий і український досвід.

 

На сьогодні викладачами досліджуються проблеми етносоціальних основ громадянського суспільства, а також  основні характерологічні дефініції розвитку громадянського суспільства в Україні. У цьому напрямку активно працюють зав. каф., проф. Ващенко К.О., доц. Жабінець Н.В., доц. Дмитренко О.С., доц. Дмитренко С.П., викл. Семенець-Орлова І.А.

Ураховуючи специфіку проблематики, кафедра активно співпрацює у своїх наукових контактах із кафедрою політичних наук та  кафедрою освітньої політики Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедрою управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України, кафедрою політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та іншими навчальними та науково-методичними установами України.

Завідувач кафедри проф. Ващенко К.О. зараз займається систематичним дослідженням концептуальних основ політичного аналізу та прогнозу в Україні. Головними аспектами дослідницької проблематики проф. Ващенка К.О. стали принципи та умови розвитку громадянського суспільства в політичному просторі сучасної Україні.

Викладачі кафедри у структурі своїх досліджень звертають особливу увагу на політологічні аспекти розвитку політичної культури та основні теоретичні постулати громадянського суспільства. Доц. Дмитренко С.П та  викл. Семенець-Орлова І.А. досліджують макропроблеми теоретичного узагальнення структурних компонентів етнічної складової формування громадянського суспільства, доц. Дмитренко О.С. вивчає взаємодію громадської думки та інститутів влади в Україні. Особлива увага в дослідженнях викладачів кафедри надається проблематиці взаємного доповнення теоретичних наробок в галузі політичного прогнозу, народно-етнічних та соціально-представницьких аспектів громадянського суспільства, а також основним принципам внутрішньої агрегативності елементів громадянського суспільства до політичного середовища у сучасній політичній практиці в Україні.

У 2011 році вийшов друком навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вишів «Політологія для вчителя» (за заг. редакцією К.О. Ващенка, В.О. Корнієнка), який підготовлено відповідно до типової навчальної програми з курсу «Політологія» з урахуванням особливостей викладання дисципліни «Політологія» для студентів педагогічних спеціальностей. До авторського колективу навчально-методичного посібника увійшли усі викладачі кафедри політології та державного управління.

За останні роки на кафедрі захищено одну дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук (проф. Ващенко К.О. (2009 р.) та чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (доц. Жабінець Н.В. (2006 р.), ст. викл. Плоский К.В. (2010 р. ), доц. Дмитренко С.П. (2010 р.), доц. Дмитренко О.С. (2010 р.).

У кінці 2006 рокувийшов друком словник „Основи громадянського суспільства” (для студентів вищих навчальних закладів), до участі в якому були залучені всі викладачі кафедри соціально-політичних дисциплін. У кінці 2006 року також вийшов друком підручник „Політологія” за редакцією Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. (3-тє видання), до авторського колективу якого ввійшли 2 викладачі кафедри (доц. Туренко В.В., доц. Дмитренко С.П.).

У 2011 році вийшов друком навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вишів «Політологія для вчителя» (за заг. редакцією К.О. Ващенка, В.О. Корнієнка), який підготовлено відповідно до типової навчальної програми з курсу «Політологія» з урахуванням особливостей викладання дисципліни «Політологія» для студентів педагогічних спеціальностей. До авторського колективу навчально-методичного посібника увійшли усі викладачі кафедри політології та державного управління.

Методична робота

Методична робота на кафедрі політології та державного управління проводиться відповідно до затвердженого плану роботи кафедри та кожним викладачем зокрема у рамках своєї навчально-методичної роботи. На кафедрі систематично відбувається засідання методичного семінару. Доповіді викладачів присвячуються питанням організації самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Політичний аналіз і консультування» (проф. Ващенко К.О.); організації самостійної роботи студентів під час викладання курсу «Політологія» (викл. Семенець-Орлова І.А., викл. Плоский К.В.); особливостям проведення лекційних, семінарських, індивідуальних занять із дисципліни «Політологія» на денній, заочній, та вечірніх формах навчання відповідних інститутів (доц. Дмитренко С.П., доц. Дмитренко О.С., доц. Жабінець Н.В.), методики використання засобів наочності під час викладання курсу «Політологія» (проф. Хилько М.І.).

На кафедрі підготовлено навчально-методичний комплекси з курсу «Політологія» для студентів денної, заочної та вечірньої форм навчання студентів освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр», оскільки кафедра політології та державного управління забезпечує викладання цієї дисципліни у всіх інститутах університету. Викладачами кафедри розроблено відповідно до вимог модульно-рейтингової системи типову навчальну програму з курсу «Політологія». Також розроблено навчальну програму з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання ОКХ «Бакалавр» (укладач проф. Ващенко К.О.).

Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію як на кафедрах НПУ імені М.П. Драгоманова ( кафедра політичних наук), так і на кафедрах інших вишів, зокрема Національного авіаційного університету (кафедра міжнародної інформації), Київський національний університет імені Т.Шевченка (кафедра політології), Національна академія державного управління державного управління при Президентові України (кафедра управління освітою)

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ