Кафедра політології та державного управління

Кафедру соціально-політичних дисциплін було створено у 2003 році у результаті реорганізації кафедри політології та соціології у зв’язку з розширенням напрямів підготовки фахівців політологів, а також диференціацією завдань загальнополітологічної та спеціально політологічної підготовки соціально-політичних дисциплін У 2009 році  її перейменовано на кафедру політології та державного управління. 

Кафедра соціально-політичних дисциплін спрямовувала свою роботу на формування нової політичної культури українського студентства, а також підготовку фахівців, які б могли здійснювати викладання курсів соціально-гуманітарного циклу в системі загальноосвітньої та вищої школи. Виконання таких складних завдань стало можливим завдяки кваліфікованому науково-педагогічному колективу кафедри, який узявся за таку непросту справу. Кафедру очолила доктор філософських наук, проф. Джинчарадзе Н.Г. До її складу ввійшли: кандидат історичних наук, доцент Дорофей В.Т., кандидат філософських наук, доцент Туренко В.В., кандидат філософських наук, доцент Хворостяний В.Я., кандидат політичних наук, доцент Чижова О.М., кандидат політичних наук, доцент Прокопчук І.І., старший викладач Дмитренко С.П., асистент Дмитренко О.С.

Із вересня 2006 р. по жовтень 2013 р. кафедру соціально-політичних дисциплін (з 2009 р кафедру політології та державного управління) очолював доктор політичних наук, професор, Заслужений економіст України, державний службовець ІІ рангу, Перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України Ващенко Костянтин Олександрович. На сьогодні на кафедрі працюють: доктор філософських наук, професор Хилько М.І., доктор політичних наук, професор Ващенко К.О., кандидат політичних наук, доцент Жабінець Н.В., кандидат політичних наук, доцент Дмитренко С.П., кандидат політичних наук, доцент Дмитренко О.С, кандидат наук з державного управління, старший викладач, державний службовець V рангу Плоский К.В., кандидат політичних наук, старший викладач Семенець-Орлова І.А. Завідувач кафедри із жовтня 2013 року - кандидат політичних наук, доцент Дмитренко Степан Петрович.

В умовах реформування системи вищої освіти за загальноосвітніми стандартами пріоритетним напрямом роботи кафедри є викладання політології на всіх спеціальностях університету.

Головним концептуальним завданням роботи кафедри є подальше вдосконалення викладання дисципліни соціально-політичного циклу та підняття в цілому рівня політичної освіти студентів нашого університету, формування загальнолюдських соціальних цінностей і стандартів

Кафедра бере активну участь у проекті НПУ «Електронна педагогіка», який було започатковано з метою кращого забезпечення студентів університету навчальною літературою.

При кафедрі політології та державного управління у 2010 році відкрито аспірантуру зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Сучасні соціально-економічні, політико-правові, духовні перетворення змінюють зміст і характер функцій політичної науки та державного управління в Україні, що зумовлює зростання вимог до освітнього та кваліфікаційного рівня майбутніх політологів та державних службовців. Нині вони повинні володіти системними знаннями з теорії державного управління, освоїти сучасні методи та технології управлінської діяльності, вміти давати об’єктивну оцінку сукупності проблем політичного та державного управління, відслідковувати основні тенденції сучасних політичних та соціальних реформ. Необхідність професійного навчання із здобуттям вищої освіти в галузі «Політологія» та  «Державне управління» та підвищення кваліфікації у цих галузях закріплена Комплексною програмою підготовки державних службовців, що затверджена відповідним Указом Президента України.

Саме тому у 2012 році при кафедрі політології та державного управління відкрито магістратуру денної форми навчання за напрямом 1501 „Державне управління” зі спеціальності 8.150105 „Державне управління у сфері освіти”. Уже влітку 2012 року здійснено перший набір. Із 2012-2013 навчального року кафедра, крім загальноуніверситетської, є випусковою.

Розроблено навчальний план підготовки магістрів відповідної спеціальності. Термін навчання у магістратурі становить один рік. У 2012 році колективом кафедри планується видання навчально-методичного посібника «Хрестоматія з державного управління».

Запровадження навчання фахівців за напрямом “Державне управління”, спеціальністю “Державне управління у сфері освіти” у НПУ імені М. П. Драгоманова створює конкурентне поле та зумовлює підвищення якості надання освітніх послуг за цим напрямком освітньої підготовки, що розширює перспективи розвитку регіону. Залишається незадоволеною в належному обсязі потреба з підготовки державних службовців за спеціалізацією “Управлінські технології в освіті”. Навчальні програми за цією спеціалізацією (навчальні дисципліни «Державне управління в галузі освіти», „Управління вищим навчальним закладом”, «Управління загальноосвітнім навчальним закладом » та ін.) більшою мірою адаптовані до розв’язання актуальних соціально-економічних, фінансових, адміністративних, кадрових, організаційних проблем органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ, які є основними замовниками освітніх послуг Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю „Державне управління у сфері освіти”.

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ